XI MIĘDZYNARODOWY
KONKURS WIOLONCZELOWY
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 30 stycznia - 10 lutego 2018 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs od 2000 roku należy do: