VII Witold Lutosławski
International Cello Competition
Warsaw, February 19-26, 2009

Laureates

I Place ex-aequo

Philip
Higham
United Kingdom
I Place ex-aequo

Luka
Šulic
CroatiaII Place

Georgi
Anichenko
Belarus
#
III Place

Janina
Ruh
Germany
SPECIAL PRIZES FOR THE BEST PERFORMANCE OF:


Grave  Miłosz Drogowski / Poland

Sacher Variation   Luka Šulic / Croatia

"Le coucou"  Philip Higham / United Kingdom


A SPECIAL PRIZE OF THE EMCY:

Janina Ruh / Germany


A SPECIAL PRIZE FOR PIANISTS:

Agnieszka Kozło / Poland

Miguel A. Ortega Chavaldas / Spain

Jury

Kazimierz
Kord
Chairman
Warsaw


Andrzej
Bauer
Warsaw


Julius
Berger
Augsburg


Karine
Georgian
London


Reinhard
Latzko
Wien


Kazimierz
Michalik
Warsaw


Tomasz
Strahl
Warsaw


Tsoyoushi
Tsutsumi
Tokio
Daniel Veis


Daniel
Veis
Czech Republic

Participants


1. Georgi Anichenko / Belarus

2. Thomas-Michael Auner / Austria

3. Matthias Bartolomey / Austria

4. Ingmar Beck / Germany

5. Hanna Dahlkvist / Sweden

6. Claire-Lise Demettre / France

7. Miłosz Drogowski / Poland

8. Christian Fagerström / Finland

9. Wojciech Fudala / Poland

10. Julia Gniadek / Poland

11. Olena Guliei / Ukraina

12. Philip Higham / United Kingdom

13. Elisa Huteau / France

14. Janka Jàmbor / Hungary

15. Kornelia Anna Jamborowicz / Poland

16. Jee Yon Kim / South Korea

17. Georgy Kolesov / Russia

18. Agnieszka Kołodziej / Poland

19. Moises Lee / South Korea

20. Marcel Markowski / Poland

21. Rebekka Markowski / Germany

22. Yoshika Masuda / Japan

23. Woong-Whee Moon / South Korea

24. Kajana Packo / Croatia

25. Marion Platero / France

26. Armance Quéro / France

27. Heiner Reich / Germany

28. Janina Ruh / Germany

29. Juliette Salmona / France

30. Benedikt Don Strohmeier / Germany

31. Woo-Hyoung Suh / South Korea

32. Luka Šulic / Croatia

33. Katarzyna Świętochowska / Poland

34. Matteo Tabbia / Italy

35. Payam Taghadossi / Austria

36. Noémi Boróka Tetézi / Hungary

37. Jin-Kyung Won / South Korea

38. Jan Wójcik / Poland

39. Michał Zieliński / Poland