Fotografie

I Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego Warszawa, 17-23 lutego 1997 r.