Fotografie

IV Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego

Koncert Inaugracyjny - 5 lutego 2003
II Etap - 9 - 10 lutego 2003
Finał i wręczenie nagród - 12 lutego 2003