Fotografie

V Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego

Koncert Inaugracyjny - 2 lutego 2005

I Etap - 3 - 6 lutego 2005
II Etap - 7 - 8 lutego 2005
Finał i wręczenie nagród - 10 lutego 2005