Fotografie

VI Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego

Finał i wręczenie nagród - 1 marca 2007