Fotografie

VII Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego

Koncert Inaugracyjny - 18 lutego 2009

I Etap - 19 - 22 lutego 2009
II Etap - 23 - 24 lutego 2009
Finał i wręczenie nagród - 26 lutego 2009