Fotografie

IX Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego

Koncert Inaugracyjny - 20 lutego 2013

I Etap - 21 -24 lutego 2013

Sesja 1
Sesja 2
Sesja 3
Sesja 4
Sesja 5
Sesja 6
Sesja 7
Sesja 8
Ogłoszenie wyników
II Etap - 25 - 26 lutego 2013

Sesja 1
Sesja 2
Sesja 3
Sesja 4
Finał i wręczenie nagród - 28 lutego 2013
Rozmaitości