Fotografie

X Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego

Konferencja prasowa - 29 stycznia 2015

Koncert Inauguracyjny - 4 lutego 2015

I Etap - 5 - 9 lutego 2015

Sesja 1
Sesja 2
Sesja 3
Sesja 4
Sesja 5
Sesja 6
Sesja 7
Sesja 8
II Etap - 9 - 10 lutego 2015

Sesja 1
Sesja 2
Sesja 3
Sesja 4
Koncert finałowy 12 lutego 2015
Ceremonia wręczenia nagród 12 lutego 2015
Rozmaitości