Fotografie

XI Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego

Konferencja prasowa - 26 stycznia 2018

Koncert Inauguracyjny - 29 stycznia 2018

I Etap - 30 stycznia - 3 lutego 2018

Sesja 1
Sesja 2
Sesja 3
Sesja 4
Sesja 5
Sesja 6
Sesja 7
Sesja 8
Sesja 9
Sesja 10
Ogłoszenie wyników
II Etap - 4 - 6 lutego 2018

Ogłoszenie wyników

III Etap - 8 - 9 lutego 2018

Przed koncertem

Sesja 1
Sesja 2
Ogłoszenie wyników
Koncert laureatów 10 lutego 2018

Rozmaitości