Mieczysława Demska-Trębacz: „O tradycjach sztuki wiolonczelowej w Warszawie” (1997)

Jerzy Węsławski: „Młodsza skrzypiec siostra….”, Wiadomości Kulturalne, (1997)