Kontakt

Paula Lis-Sołoducha - Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Mikołaj Pałosz - Dyrektor Artystyczny 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego, Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Młodych Wiolonczelistów

Dorota Chotyńska - Kierownik Sekretariatu 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego, tel. +48 609 919 550

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: lutoslawski@nimit.pl