Organizatorzy

 Konkurs finansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.