VI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 22 lutego - 1 marca 2007 r.

Laureaci

I Miejsce

Marcin
Zdunik
PolskaII Miejsce ex-aequo

Lionel
Cottet
Szwajcaria
II Miejsce ex-aequo

Paul
Wiancko
USA
#
III Miejsce

Adam
Krzeszowiec
Polska

NAGRODY SPECJALNE ZA NAJLEPSZE WYKONANIE:


Grave  David Pennetzdorfer / Austria

Wariacji Sacherowskiej   Marcin Zdunik / Polska

Gigue na wiolonczelę solo  Marcin Zdunik / Polska


NAGRODA EUROPEJSKIEJ UNII MŁODZIEŻOWYCH KONKURSÓW MUZYCZNYCH EMCY:

Marcin Zdunik / Polska


NAGRODY DLA PIANISTÓW

Agnieszka Kozło / Polska

Jury

Kazimierz
Kord
przewodniczący
Warszawa


Julius
Berger
Augsburg


Kazimierz
Michalik
Warszawa


Phillipe
Muller
Paryż


Csaba
Onczay
Budapeszt, Bloomington


Natalia
Shakhovskaya
Moskwa


Tsuyoshi
Tsutsumi
Bloomington, Tokio


Andrzej
Zieliński
Warszawa

Uczestnicy


1. Joan Bachs / Francja

2. Sophie Chauvenet / Francja

3. Ye-Lin (Stella) Cho / Korea

4. Joo-Yeon Choi / Korea

5. Lionel Cottet / Szwajcaria

6. Robert Dacko / Polska

7. Nicolas Defranoux / Francja

8. Sarah Lyse Dupriez / Belgia

9. David Eggert / Kanada

10. Annekatrin Flick / Niemcy

11. Riku Garam / Finlandia

12. Choong-Ho (Eric) Han / Kanada

13. Rebecca Hewes / W. Brytania

14. Victor Julien-Laferriere / Francja

15. Martyna Kępińska / Polska

16. Joon Whan Kim / Korea

17. Mikołaj Konopelski / Polska

18. Urszula Natalia Kopijkowska / Polska

19. Adam Krzeszowiec / Polska

20. Catherine Lee / W. Brytania

21. Antonio Martin Acevedo / Hiszpania

22. Christophe Mathias / Francja

23. Pei-Jee Ng / Australia

24. Karolina Öhman / Szwecja

25. Kajana Packo / Chorwacja

26. David Pennetzdorfer / Austria

27. Marion Platero / Francja

28. Gleb Pysniak / Litwa

29. Serafim Smigelskiy / Rosja

30. Joanna Sokołowska / Polska

31. Jakub Tylman / Czechy

32. Paul Wiancko / USA

33. Mariusz Wysocki / Polska

34. Mona Zarina / Łotwa

35. Marcin Zdunik / USA

36. Michał Zieliński / Polska