X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 5-12 lutego 2015 r.

Video

04.02.2015

Koncert Inauguracyjny

05.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień pierwszy

06.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień drugi

07.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień trzeci

08.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień czwarty

09.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień piąty

10.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień szósty

12.02.2015

X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy - dzień ósmy