12. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 1 - 12 maja 2024 r.

Jury

Kazimierz Michalik - Honorowy Przewodniczący - Polska

Roman Jabłoński - Przewodniczący - Polska
Andrzej Bauer - Polska
Magdalena Bojanowicz - Polska
Henri Demarquette - Francja
Roel Dieltiens - Belgia
David Geringas - Litwa
Anssi Karttunen - Finlandia
Yuri Laniuk - Ukraina
Jens Peter Maintz - Niemcy
Tomasz Strahl - Polska
Marcin Zdunik - Polska