12. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 1 - 12 maja 2024 r.

Program

Część I
Program nagrania selekcyjnego

 1. Johann Sebastian Bach – Preludium z jednej z Suit na wiolonczelę solo (BWV 1007-1012)
 2. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo
  lub
  Krzysztof Penderecki – Scherzo. Vivace z Suity na wiolonczelę solo
 3. Alfredo Piatti – jeden z Kaprysów op. 25 nr 2-12
  lub
  David Popper - jedna z Etiud, op. 73 nr 12, 15, 20, 29, 33

Część II
Program przesłuchań konkursowych - I etap

 1. Witold Lutosławski – Grave (PWM/Chester)
 2. Fryderyk Chopin – Largo z Sonaty g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
 3. Johann Sebastian Bach – Allemande i Courante z wybranej suity wiolonczelowej (BWV 1007-1012)
 4. Luigi Boccherini – dowolna Sonata na wiolonczelę i basso continuo (wybór należy do uczestnika Konkursu)

Organizator Konkursu zapewnia udział wiolonczelisty-akompaniatora. Uczestnik Konkursu może również przyjechać ze swoim wiolonczelistą.

Program I etapu musi być wykonany z pamięci.

Część III
Program przesłuchań konkursowych - II etap

 1. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (PWM/Chester)
 2. i 3. Jeden utwór z grupy 2.A oraz jeden utwór z grupy 3.A lub jeden utwór z grupy 2. B oraz jeden utwór 3. B

Całkowity czas trwania wybranych dwóch utworów nie powinien przekraczać 40 min

2.A
Ludwig van Beethoven – Sonata A-dur op. 69
Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1
Ludwig van Beethoven – Sonata D-dur op. 102 nr 2
Franz Schubert – Sonata a-moll “Arpeggione” D. 821
Fryderyk Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
Richard Strauss – Sonata F-dur op. 6
Johannes Brahms – Sonata F-dur op. 99
Johannes Brahms – Sonata D-dur op. 78

3.A
George Crumb – Sonata for Violoncello Solo
Henri Dutilleux – 3 Strophes sur le nom de Sacher
Andrzej Krzanowski – Relief V na wiolonczelę solo (1986) (PWM)
Krzysztof Penderecki – Divertimento na wiolonczelę solo (1994) (Schott)
Elliott Carter – Figment I
György Ligeti – Sonata na wiolonczelę solo

2.B
Benjamin Britten – Sonata C-dur na wiolonczelę i fortepian op. 65
Witold Szalonek – Sonata na wiolonczelę i fortepian (1958) (PWM)
Alfred Schnittke – Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 1 (1978)
Francis Poulenc – Sonata na wiolonczelę i fortepian FP 143
Claude Debussy – Sonata d-moll L.135

3.B
Ludwig van Beethoven - 7 Wariacji Es-dur
Robert Schumann – Adagio i Allegro na wiolonczelę i fortepian op. 70
Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73
Robert Schumann – Fünf Stücke im Volkston op. 102
Paul Hindemith – Phantasiestück H-dur op. 8 nr 2 z Trzech utworów na wiolonczelę i fortepian

Część IV
Program przesłuchań konkursowych - Finał

1.A
Witold Lutosławski – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę

1.B. Jeden z wybranych koncertów:
Carl Philippe Emanuel Bach – Koncert wiolonczelowy A-dur Wq 172, H 439
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb/1
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur Hob. VIIb/2

Wszystkie koncerty z wyjątkiem Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego muszą być wykonane z pamięci.