Publications

Mieczysława Demska-Trębacz: „Cello tradition in Warsaw” (1997)